ฟรี DNS Server สาธารณะ เขียนเมื่อ 2010.07.28 โดย

หน้าที่เบื้องต้นของ DNS คือการแปลชื่อโฮสต์ (Host name) ไปเป็นที่อยู่ไอพี (IP address) ดังนั้นการติดต่อไปยัง DNS Server ที่มีความเสถียรและเร็วย่อมทำให้การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ บนอินเตอร์เน็ทสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วย ข้างล่างนี้เป็นรายชื่อผู้ให้บริการและที่อยู่ไอพีของ DNS Server นั้นๆ

Free public DNS servers
Google
 • 8.8.8.8
 • 8.8.4.4
Scrub IT
 • 67.138.54.100
 • 207.225.209.66
DNS Advantage
 • 156.154.70.1
 • 156.154.71.1
Open DNS
 • 208.67.222.222
 • 208.67.220.220
Level3 Communications
 • 4.2.2.1
 • 4.2.2.2
 • 4.2.2.3
 • 4.2.2.4
 • 4.2.2.5
 • 4.2.2.6
Time Warners
 • 64.129.67.101
 • 64.129.67.102
 • 64.129.67.103
Cisco
 • 64.102.255.44
 • 128.107.241.185
Sprintlink
 • 199.2.252.10
 • 204.97.212.10
 • 204.117.214.10
SpeakEasy
 • 66.93.87.2
 • 216.231.41.2
 • 216.254.95.2
 • 64.81.45.2
 • 64.81.111.2
 • 64.81.127.2
 • 64.81.79.2
 • 64.81.159.2
 • 66.92.64.2
 • 66.92.224.2
 • 66.92.159.2
 • 64.81.79.2
 • 64.81.159.2
 • 64.81.127.2
 • 64.81.45.2
 • 216.27.175.2
 • 66.92.159.2
 • 66.93.87.2
Verizon
 • 151.197.0.38
 • 151.197.0.39
 • 151.202.0.84
 • 151.202.0.85
 • 151.203.0.84
 • 151.203.0.85
 • 199.45.32.37
 • 199.45.32.38
 • 199.45.32.40
 • 199.45.32.43
คำเตือนคำเตือน เนื้อหาต่างๆ ในบทความ รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในบทความนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนได้ทำการลงทะเบียน และเขียนบทความลงใน Modoeye Articles นี้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ บทความเหล่านี้เป้าหมายเพื่อการศึกษา และความบันเทิงเท่านั้น การนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความไปใช้งาน ควรทำการอ้างอิงถึงผู้เขียนและแหล่งที่มาด้วย